Tăng cường sự hợp tác, kết nối và năng lực về chương trình HIV

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Xem thêm
Bản sao của 09.2022 - Training - HCMC - 007

Giới thiệu dự án ECLIPSE

Dự án ECLIPSE do CDC/PEPFAR Hoa Kỳ tài trợ với mục tiêu hướng tới kiểm soát dịch bệnh một cách bền vững, tăng cường sự kết nối giữa y tế công – tư, đảm bảo cung cấp dịch vụ điều trị HIV liên tục và hiệu quả, nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS cho bệnh nhân tại các CSYT tư nhân theo hướng dẫn của quốc gia và tối ưu hóa quản lý dữ liệu HIV/AIDS tại khu vực y tế tư nhân, qua đó góp phần củng cố hệ thống dữ liệu HIV/AIDS của địa phương và quốc gia.

Kiến thức

Rectangle 107 (8)
Chơi Video
Cùng ECLIPSE tìm hiểu các cách nhận test miễn phí hiện nay

Tin tức nổi bật

03 06.2024
14 11.2023
14 11.2023

Tìm kiếm