Trang chủ \ Dự án ECLIPSE

Dự án ECLIPSE

Hỗ trợ cải thiện chất lượng dữ liệu HIV tại địa phương.

Hỗ trợ xây dựng hệ thống đào tạo và quản lý thông tin y tế công – tư trong lĩnh vực HIV

Củng cố sự tham gia của các nhóm dân số có hành vi nguy cơ nhằm kiểm soát dịch bệnh bền vững

Thúc đẩy hợp tác y tế công tư trong điều trị ARV.

Thúc đẩy cung ứng dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Tăng cường tính sẵn có của sinh phẩm tự xét nghiệm HIV (HIVST)

Đánh giá hiệu quả tích hợp xét nghiệm CRP để sàng lọc lao sớm cho người có HIV, chưa điều trị ARV

Hỗ trợ xây dựng hệ thống đào tạo và quản lý thông tin y tế công – tư trong lĩnh vực HIV

Sàng lọc và chẩn đoán lao miễn phí cho các đối tượng nguy cơ và kết nối điều trị

Tìm kiếm