Trang chủ \ Bài 5: Các bước xây dựng và phát triển tài liệu truyền thông trong phòng, chống HIV/AIDS

Bài 5: Các bước xây dựng và phát triển tài liệu truyền thông trong phòng, chống HIV/AIDS

Video bài giảng

Bài 5.1. Các bước phát triển tài liệu truyền thông

06.06.2024

Bài 5.2. Kỹ năng viết content (nội dung đăng lên mạng xã hội) hiệu quả

06.06.2024

Bài 5.3. HDSD ứng dụng Canva để thiết kế tài liệu truyên thông cơ bản

06.06.2024

Tài liệu

Tìm kiếm