Trang chủ \ Bài 4: Các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng

Bài 4: Các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng

Video bài giảng

Bài 4.1. Nói chuyện cá nhân hoặc tư vấn về vấn đề HIV/

06.06.2024

Bài 4.2. Thảo luận nhóm

06.06.2024

Bài 4.3. Thăm hộ gia đình

06.06.2024

Bài 4.4. Giới thiệu dịch vụ chuyển tiếp, chuyển tuyến

06.06.2024

Bài 4.5. Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện

06.06.2024

Tài liệu

Tìm kiếm