Trang chủ \ Bài 2: Các kỹ năng cơ bản trong truyền thông phòng, chống HIV/AIDS

Bài 2: Các kỹ năng cơ bản trong truyền thông phòng, chống HIV/AIDS

Video bài giảng

Bài 2.1. Kỹ năng lắng nghe

06.06.2024

Bài 2.2. Kỹ năng quan sát

06.06.2024

Bài 2.3. Kỹ năng đặt câu hỏi

06.06.2024

Bài 2.4. Kỹ năng phản hồi

06.06.2024

Bài 2.5. Kỹ năng thuyết trình

06.06.2024

Bài 2.6. Kỹ năng đông viên

06.06.2024

Bài 2.7. Kỹ năng giao tiếp không

06.06.2024

Tài liệu

Tìm kiếm