Trang chủ \ Về chúng tôi \ Giới thiệu về công ty IRDVN

Giới thiệu về công ty IRDVN

CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI IRD VN là một doanh nghiệp xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu y tế được thành lập và đăng ký (#0314170958) tại Việt Nam.

Chúng tôi cam kết cải thiện cuộc sống của nhóm dân số dễ bị tổn thương, hướng đến mục tiêu giảm thiểu gánh nặng y tế bệnh lao, HIV/AIDS và các gánh nặng y tế công cộng khác. Chúng tôi sẽ tích cực cải thiện và mở rộng hoạt động sàng lọc, chăm sóc và dự phòng y tế thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế Nhà nước, các đối tác địa phương và các nhà nghiên cứu.

IRD VN là một tổ chức hoàn toàn độc lập và mang tính địa phương, được điều hành bởi một Hội đồng quản trị Việt Nam.

Tìm kiếm